Útulok v údolí, n.o. (nezisková organizácia)

Štúrova 1,
018 41 Dubnica nad Váhom

ICO: 45734607

Tel:
orange:
+421 905 397 779

ST:
+421 424 440 604


e-mail:
utulokdca@stonline.sk

 

Pokial ste sa rozhodli prispiet na prevádzku útulku,
adresa našej banky je:

Slovenská sporitelna a.s. /akciová spolocnost/

filiálka:

018 51 Nová Dubnica
císlo úctu: 0360335592/0900
kód banky pre slovenské prevody je 0900

 

Riaditel: Viliam Jaroš